Trang chủ Giới thiệu VĂN HÓA DOANH NGHIÊP

VĂN HÓA DOANH NGHIÊP

- Công ty Cổ Phần Quốc Tế Rồng Phương Nam là nơi tập trung những nhân sự ưu tú, năng động, sáng tạo, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân và cùng nhau xây dựng nên giá trị cốt lõi của Rồng Phương Nam là "Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả" .
- Trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, sáng tạo, hơn 100 con người của Rồng Phương Nam đã bất kể nắng mưa để cung cấp đến khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất cùng với thái độ phục vụ xem khách hàng là thượng đế .

- Văn hóa tại Rồng Phương Nam là sự chuyên nghiệp, thể hiện qua năng suất làm việc tốc độ ca, cống hiến, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật. Sức mạnh tổng hợp này đã và đang tạo nên những thành quả vượt bậc trong lĩnh vực hoạt động của Rồng Phương Nam .

- Hơn thế nữa, sự tận tâm và nhiệt tình không chỉ là đặc điểm nổi bật trong công việc mà cũng là tinh thần đặc trưng trong tất cả các hoạt động văn thể và hoạt động cộng đồng .